Steff
De Coster

Promofilm Opwijk

Onderhoud van gasketels

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

Een onderhoud omvat:

Een goed onderhouden toestel gaat veel langer mee en heeft een beter rendement. Dit voelt u dus rechtstreeks in uw portemonnee.
U kan bij mij terecht voor het onderhoud van alle types gasverwarming ( GI en GII).

meer info vindt u ook op de site van de vlaamse overheid:

Chauffage & Sanitair

U kunt bij mij terecht voor:
Dit gebeurt steeds volgens de regels van goed vakmanschap en een goede, correcte prijs/kwaliteitsverhouding. De tevredenheid van mijn klanten is mijn beste reclame.
Indien je twijfelt of ik een bepaald probleem kan oplossen, contacteer mij gerust en ik zal u naar best vermogen bijstaan.

Wat doe ik niet?

Opmaak EPC-attest

Wat?

Het energieprestatiecertificaat is een certificaat dat de energetische kwaliteit van een woning uitdrukt aan de hand van een kengetal. Voor de berekening van dit kengetal zijn volgende parameters van belang: het beschermde (van energie te voorziene) volume, de bruikbare vloeroppervlakte, ruimteverwarming + maatregelen om deze te optimaliseren (bijvoorbeeld isolatie), bereiding warm water, koeling, energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen en andere (hulp-)energie. 

De waarde die uiteindelijk wordt bekomen is de energieprestatie van de woning. Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit (eenheid: kWh/m²). Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger de betreffende wooneenheid.

Wie een woning, appartement, studio, ... publiekelijk te koop of te huur aanbiedt, moet verplicht een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben.

In advertenties voor de verkoop of verhuur moet de energiescore van de woning vermeld worden.

Waarom?

Kopers of huurders krijgen dankzij het EPC een goed idee van het energieverbruik van de woning. Daarenboven ontvangt men een aantal adviezen om de energie efficiëntie van de woning te verbeteren.
De verkopers of verhuurders kunnen dankzij het EPC de eventuele energie zuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten.

Prijs?

Een vaste prijs voor een woning geven is heel moeilijk omdat elke woning verschillend is. Bijgevolg is de tijd die nodig is om een EPC attest op te maken ook steeds verschillend.
Gemiddeld mag je rekenen voor een gemiddelde woning op €150 à 250€.
Hoe meer informatie die ter beschikking is, hoe goedkoper het voor u wordt.
Probeer zoveel mogelijk documenten van de aanstiplijst te verzamelen.
U vindt hem via volgende link:
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/170616_Aanstiplijst.pdf

Contact

Meer info nodig?

Geef maar een seintje op :

tel.: 0478 / 92 65 48

info@steffdecoster.be